Paris


圓頂大教堂,拿破崙就葬在裡面    
拿破崙的塑像 拿破崙的棺木 圓頂大教堂屋頂
巴黎傷兵院    
     
俯瞰塞納河    
  戰神廣場  
    香榭麗舍大道
  協和廣場,法國大革命後許多人喪命於斷頭台的地點  
巴黎聖母院   法國大革命紀念碑
    凡爾賽宮
凡爾賽宮 凡爾賽宮 羅浮宮
羅浮宮的屋頂 羅浮宮的屋頂  
在歷史課本中看過這幅畫吧    
巴黎左岸咖啡店中頗著名的一家──雙叟咖啡店   聖心院
此地也可俯瞰巴黎 聖心院 冒著生命危險在路中間拍的
夜間的香榭大道

買包的地點

(原來LV的全名是....)

 
坐火車到楓丹白露宮

以下皆是楓丹白露宮

那天很冷...

 
     
     
         

 

[Main Page]

Last Updated: November 4, 2007